Euro

Galerie bankovek Ochranné prvky eura

  Obrázek zvětšíte kliknutím na něj

5 Euro 5 Euro 10Euro 10 Euro
20 Euro 20 Euro 50 Euro 50 Euro
100 Euro 100 Euro
200 Euro 200 Euro
500 Euro 500 Euro

Counterfeit Cop - proti falešným bankovkám

Counterfeit Cop
Counterfeit Cop - pro nákup klikněte zde


1 cent 2 cent 5 cent 10 cent 20 cent 50 cent 1 euro 5 euro

Ochranné prvky eura


1. Papír a UV symboly

                                Pravá                                       Falešná

Přejeďte myší přes obrázek

 

Pravé bankovky: pod UV světlem přístroje Counterfeit Cop pravý bankovní papír barvu nemění, zůstává tmavě matný a pohlcuje UV světlo. Odstín barvy papíru je shodný s podkladovou deskou přístroje. Naopak jasně září ochranné UV symboly. Na všech euro bankovkách je to vlajka EU (v obrázku nad šipkou), podpis (trochu připomíná "kometu") ve směru šipky. V papíru vidíte zářící textilní vlákna, rozmístěná nepravidelně. Na euro bankovkách je i řada dalších grafických prvků viditelných pod ultrafialovým světlem přístroje, na každém nominálu trochu odlišných. Podívejte se na následující detaily:

   Hvězdy, líc euro 50                      Architektonický motiv, rub 5 euro            Evropa, rub, všechny nominály  

                                              

Detail "hvězdy" se na různých nominálech různě obměňuje, někde září jen některé hvězdy, jinde všechny zeleně a na dalších nominálech jsou kombinace hvězd svítících zeleně a červeně. Při podrobnějším prozkoumání objevíte i další detaily.

Na rubu pod UV svítí nominální hodnota v levém dolním rohu a opakuje se mapa Evropy. Svítí také jednotlivé architektonické motivy.

Falešné bankovky: papír padělku na nepravém bankovním papíře jasně svítí, nejčastěji ostrou světle modrou barvou - odráží UV světlo. Objeví se stopy po případném bělení atd. Odstín padělku se liší od odstínu spodní bílé desky přístroje Counterfeit Cop. Padělek může být někdy speciálně ošetřen, aby UV světlo pohlcoval, projeví se to však často zářením v místech, kde už je ošoupán - na okrajích, v přehybu atd. Chybějí ochranné UV symboly. Pokud jsou některé imitovány, často ve zcela odlišné kvalitě nebo ne všechny. V papíru padělku často chybí vodoznak, soutisková značka či bezpečnostní vlákno detekovatelné spodním průsvitem přístroje Counterfeit Cop. Ovšem i tyto ochranné prvky mohou být napodobeny, by v často odlišné kvalitě od pravých bankovek.


2. Prvky detekovatelné průsvitem: vodoznak, soutisk, ochranný proužek

Vodoznak 

     Nachází se v levé části bankovky a je shodný s hlavním architektonickým motivem dané bankovky. Je stupňovitý - světlá a tmavá místa plynule přechází. Vodoznak vzniká již při výrobě papíru, rozdílným stlačením vláken. V papíru není bez prosvícení viditelný.

Soutisk                                                                        

  Nachází se v levém horním rohu líce a pravém horním rohu rubu bankovky. Průsvitem se doplní na nominální hodnoty, tedy "10" u bankovky 10 euro. Na padělcích se soutisk často "nesejde"

Ochranný proužek

   Ochranný proužek se nachází  přibližně ve středu bankovky,vložen do papíru. Objeví se v průsvitu jako tmavá linka, obsahující též mikrotext "EURO".


3. Hlubotisk                  

 

Hmatem rozpoznatelný tisk na líci bankovky. Jako zkratka ECB v jazykových variacích.


4. Fólie s hologramem

Euro bankovky jsou chráněny fóliemi s hologramy, které mění vzhled při jiném úhlu pohledu. Nižší nominály- 5, 10, a 20 euro mají fólii v podobě pásky podél pravého okraje bankovky, vyšší nominály 50, 100, 200 a 500 pak mají hologram v podobě emblému.                    

   5, 10, 20 euro                                      50, 100, 200, 500 euro

                                                


5. Proměnlivá barva

  Na zadní straně vyšších bankovek - 50, 100, 200 a 500 euro je v pravém dolním rohu nominál bankovky vyhotoven proměnlivou barvou. Při změně úhlu pohledu se barva změní.


6. Iridiscenční pruh

  Na zadní straně bankovek 5, 10, 20 se přibližně uprostřed nachází iridiscenční proužek.

 

Counterfeit Cop - pro nákup klikněte zde